×
  

   Özkar Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketi, yılların verdiği bilgi birikimini ve hizmet anlayışını bu sektöre de yansıtabilmek amacı ile 2000 yılında kurulmuştur.


    Kuruluşundan itibaren, toplum sorumluluğu, bilinci ve teknoloji odaklı olmanın verdiği güç ile, tüm sigortacılık branşlarında faaliyet göstermekte olup, zengin ürün yelpazesi ve kişiye özel hizmet anlayışıyla sigortalılarına hizmet vermektedir.   

 Özkar Sigorta Aracılık Hizmetleri 2000 yılında kurulmuş olup güçlü sermaye yapısı dinamik eğitimli ve profesyonel kadrosu ile tüm branşlarda faaliyet göstermekte olup Şirketimiz Özdoğan Grup içersinde yer alan bir firmadır şirketimizin merkezi Ankara'da dır.

    Şirketimiz tüm sigorta branşlarında hizmet vermekte olup Müşteri portföyümüz kurumsallaşmasını tamamlamış ve sektörde lider olmuş güçlü isimlerdir. Sektörde hedefimiz portföyümüzün ve toplumumuzun sigorta konusundaki tüm ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve portföyümüzün yaşam standartlarını muhafaza etmektir.

    Özkar sigorta olarak mükemmeli hedefleyen işleyişimiz ve tüm çalışanlarımız ile birlikte eşsiz bir kalite sağlamayı hedeflemekteyiz.

    Özkar Sigorta Aracılık Hizmetleri, bir hizmet kuruluşu olmanın bilinci içerisinde, sigortalılarının haklarını güvence altına alarak hizmet sunmayı “KALİTE VE HİZMET POLİTİKASI ” olarak kabul etmiştir. Bu nedenle yalnızca poliçe kesim aşamasında değil poliçe süresi bitene kadar ve hasar anında da müşterilerinin yanında olmaktadır.


Ürünlerimiz

   • Her Türlü Kasko / Trafik Poliçeleri
   • Her Türlü Yangın Poliçeleri (Konut,İşyeri Paket)
   • İnşaat All-Rısk's Poliçeleri (C.A.R.)
   • Montaj All-Rısk's Poliçeleri (E.A.R.)
   • Her Türlü Nakliyat Poliçeleri (Yurt İçi - Yurt Dışı)
   • İşveren Mali Mesuliyet Poliçeleri
   • 3. Şahıs Mali Mesuliyet Poliçeleri
   • Ferdi Kaza, Hayat Poliçeleri
   • Mesleki Sorumluluk Poliçeleri
   • Tehlikeli Madde Zorunlu Mesuliyet Poliçeleri
   • Otel Paket, Fabrika Paket
   • İş Makinaları, Makine Kırılması Poliçeleri
   • Elektronik Cihaz Poliçeleri
   • Tarım / Ürün Sigortaları
   • Sağlık Sigortaları
   • Hayat+ Emeklilik Sigortası
   • Seyahat Sigortaları

  Kasko Nedir?

  Kasko , taşıma araçlarının kazalarda gördüğü zararların karşılanması için yapılan sigortadır .Teminat kapsamı Kasko sigortasının başlıca üç teminatı vardır: Çarpma-çarpılma Yanma Çalınma , Kasko sigortası genel şartları izin verdiğinden, bu teminatlardan biri, ikisi veya hepsi için poliçe düzenlenebilir. Bununla beraber istek doğrultusunda kaskoya ek teminatlar ( araçla beraber taşınan emtialar ve araç orjinalinde görünmeyen eklentiler ( teyp , tv-navigasyon v.b.) de teminat altına alınabilir.

  Trafik Sigortası Nedir?

  Trafik Sigortası , trafikteki diğer araçlara ve yayalara karayollarına veya belediyelere ait yol üzerinde bulunan herhangi bi nesneye yani 3. şahıslara verilen zararı karşılamak için yılda bir kez yapılan ve zorunlu olan bir teminat sözleşmesidir. Yapılmadığı takdirde yada geciken her gün için ceza primi uygulanır.

  Yangın Paketi Nedir?

  Ev ve işyerleri için geçerli olan , hem taşınmazları hemde kullanılan mühimmatları istenilen risklere karşı teminat altına alan sözleşmedir. İstenildiği şekilde teminatların değerini yükseltebilir azaltabilir ve ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifleri seçerek dilediğiniz teminatları alabilirsiniz.

  Konut Paket Nedir?

  İkamet ettiğiniz evinizin veya gayrimenkulünüzün yanması,yıldırım düşmesi,infilak etmesi ve istenilmesi durumunda hırsız girmesi,su basması,depremde zarar görmesi,taşıt çarpması v.b. bir çok riskin yapılan oluşması muhtemel hasarlarını teminat altına alan sözleşmedir.

  Nakliyat Sigortası Nedir?

  Taşınmakta olan malın cinsinin ne olduğunu gözetmeksizin ulaşım esnasında başına gelebilicek her türlü hasarları teminat altına alan sözleşmelerdir

  Makine Kırılması Sigortası

  İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmeleri bu sigortayla güvence altına alınır. Ek prim karşılığında, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör ve sabotaj, ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları, makinelerin temel ve kaideleri, hareketli makineler (özellikle iş makineleri) için geniş kasko ek teminatı (çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, deprem, sel vb. teminata dahil edilebilir) da alınabilir.

  Montaj Sigortası

  İnşaatı tamamlanmış fabrika, sanayi gibi yapıların, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerleştirilmesi veya monte edilmesi işlemleri sırasında meydana gelebilecek kayıp ve hasarları tazmin edecek sigortadır. Sigorta bedeli sözleşme bedelidir ve montajı yapılacak üniteler, nakliye navlun, sigorta masrafları, varsa gümrük vergileri, resim ve harçlar, işçilik montaj ve işletmeye alma giderlerinden oluşur.

  Eğer yapılacak proje, inşaat ve montaj işlerinin ikisini de kapsıyorsa bu yaygın olarak “İnşaat-Montaj Sigortası” terimiyle ifade edilir.

  İnşaat Sigortası

  Yapım halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi inşaat faaliyetleri esnasındaki her türlü mal-mülkün kaybını veya hasarını tazmine eden sigorta anlaşmasıdır. “İnşaat”, yapılmakta olan bir projenin bütünü olabileceği gibi, hali hazırda var olan bir mülke eklenecek bazı bölümlerle sınırlı da olabilir.

  Ancak inşaat sahasındaki değerlerin uğrayacağı zararların önceden bilinmeyen, ani bir sebeple meydana gelmesi ve bu sebebin de istisna edilmeyen hallerden olması gereklidir.

  Sigorta bedelini, inşaat konusu malzeme ve işlerin (varsa gümrük, vergi, resim ve harçlar ile nakliye ve işçilik masrafları dahil) değeri ile ayrıca teminat verilmişse inşaatın yapılması için kullanılan makine, alet ve teçhizat ile geçici inşaat barakaları ve yardımcı yapıların cari piyasa değeri oluşturur. Teminat süresi, inşaat malzemelerinin inşaat alanına indiği andan itibaren başlar ve inşa edilen yapının işverene teslimatı ile sona erer. İstenirse ek prim karşılığında, enkaz kaldırma, 3. şahıs mali mesuliyet, hasar sonucu seri nakliye, bakım devresi, grev, lokavt, terör, deprem risklerine karşı da teminat alınabilir.

  Dikkat edilmesi gereken hususlar

   • İnşaatta sigortalanan yapı elemanlarının sayısal ve/veya boyutları itibariyle metre, metrekare veya metreküp gibi tanımlamaları poliçede bulunmalıdır.
   • Yapısal elemanların, inşaat sözleşmesinde, plan ve projede öngörülen nicelik ve nitelik ölçüleri içinde bildirilip bildirilmediği kontrol edilmelidir.
   • Alınan teminatlar, özellikle, inşaatın bitim veya geçici kabulünden sonra başlayan bakım devresi teminatının alınıp alınmadığı kontrol edilmelidir.
   • İnşaat All Risks sigortalarında sigorta bedelinin %20’sini geçmeyen değer artışları sigortalı sayılır. Değer artışlarının bu oranı geçmesi halinde sigorta şirketine bildirilmesi gerekir.

  Elektronik Cihaz Sigortası

  Elektronik makine, tesisat ve bilgi işlem sistemlerini normal çalışır halde iken veya bulundukları yerde temizleme, yer değiştirme, bakım halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene bağlı olarak meydana gelen maddi hasarlara ve depreme karşı teminat veren sigortadır. Bunu yanı sıra, kullanıcıların ihmali, hatası veya kusuru, hırsızlık veya teşebbüsü, hatalı dizayn, elektrik akımı, yangın nedeniyle söndürme, yıkma, kurtarma gibi bir çok eylem ve nedene bağlı hasarlar da teminata dahil edilebilmektedir.

  Sigorta Konusu

  EDP ve ofis cihazları, haberleşme ve radyo cihazları, tıbbi cihazlar, grafik endüstrisi cihazları, yayıncılık ve TV cihazları, alarm, test ölçüm ve otomasyon cihazları, havalandırma birimleri, neon ışıkları, reklam ve görüntü panelleri, aydınlatma sistemleri, bahis makineleri.

  Dikkat edilmesi gereken hususlar

  Sigortalı makinelerin hasarlanması halinde, hasarlar giderilmeden önce makine kullanılmamalıdır.

  İşveren Mali Mesuliyet

  SSK’ya tabi olarak çalışan kişilerin bir iş kazası neticesi oluşabilecek yaranma sonucu tedavi giderleri ve sürekli sakatlık veya vefat durumunda bilirkişi hesabına göre ortaya çıkan tazminatın, Sigortalının kusuru ölçüsünde sigorta şirketi tarafından giderilmesidir. Bu teminatlara ek olarak sigortalı isterse manevi tazminatları, çalışanların görev amacı ile seyahatleri sırasında başlarına gelebilecek kazaları, Türkiye dışına iş seyahati için gönderilmeleri sırasında uğrayabilecekleri kazaları, şirket tarafından sağlanan bir taşıt ile işe gidiş geliş sırasında uğrayabilecekleri kazaları da teminat altına alır.

  Ferdi Kaza

  Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının sigorta süresi içinde işyerinde veya özel hayatında, özel ve mesleki faaliyetleri gereği yapacağı seyahatler sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucunda yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve yaralanma durumunu kapsar.