×Çevre Duyarlığımız

    Özdoğan Grup, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde yaratıcı ve sürdürülebilir, doğaya dost çevresel risk faktörlerini izleyen, olası tehditleri hesaplayan ve bunlara yönelik planları oluşturan “Sürdürülebilir çevre bilinci” yaklaşımı içindedir.

Bu yaklaşımla faaliyetlerimizin her aşamasında çevre etkilerini göz önüne alır ve yönetiriz.

Kurumsal Çevre Politikamız

 • Öncelikle çevre standartlarımızı yasal gerekliliklerin ilerisinde oluştururuz,
 • Çevresel riskleri önceden belirler ve yönetiriz,
 • Birimler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile en mükemmeli hedefleriz,
 • Çevresel gelişmeleri izler, sürdürebilirliğe katkı sağlarız,
 • Konu ile ilgili eğitime, bilinçlenme ve bilgi paylaşımına destek veririz.

Grup İçi Çevre Politikası

 • Çevre yasası ve diğer yasalara uyum gösteririz,
 • Çevreye olan etkilerimizi önceden belirleriz,
 • Çevreye olan etkilerimizi gözden geçirir, programımızı belirler, iyileştirmeye yönelik önlemler alırız,
 • Organizasyondaki rolü, sorumlulukları ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız,
 • Çevresel performansımızı sürekli geliştirir ve gözden geçiririz,
 • Enerji ve atık yönetimi ile doğal kaynak kullanımında prensip ve hedeflerimizi belirler uygularız,
 • Temiz üretim teknolojilerini kullanır, çevresel sorumluluğumuzu üstleniriz,
 • Faaliyetlerimizi raporlar, bilgiye erişimi kolaylaştırır bilgi birikimimizi paylaşırız.

×